Jeg har jobbet som frilansjournalist i Trøndelag siden 2005, både for aviser, ukepresse og fagblader. Jeg jobber innenfor et allsidig spekter av temaer og fagområder, og tar egne bilder. Jeg utarbeider de fleste av mine saker ut fra egne ideer, men gjør gjerne saker på bestilling.

De seneste årene har fagblader og ukepresse utgjort hovedtyngden av kundemassen. Den viktigste motivasjonen og inspirasjonen for meg er å gå tett inn på personene jeg forteller om, og være tro mot det de ønsker å formidle. Respekt for menneskene bak historiene er en grunnleggende drivkraft i mitt arbeid.