Profesjonalitet

Jeg har gjennom en årrekke vært medlem av NJ Frilans (Norsk Journalistlag). Her har jeg også vært styremedlem.

Jevnlig kursing og oppdatering på fagområdet sikrer et profesjonelt resultat.

Priser

Priser og omfang avtales på forhånd. Jeg forholder meg til Norsk Journalistlags veiledende priser.

Opphavsrett

Alle artikler, tekst og bilder som finnes her er opphavsrettbeskyttet ifølge åndsverksloven. Bruk av tekst og bilder må derfor avtales for hvert enkelt tilfelle.