Landbruk

Med personlig erfaring som bonde, var det naturlig å bruke denne kompetansen til å fremheve landbruket gjennom tekst og bilder. Både Norsk Landbruk, Buskap og Bedre Gardsdrift er blant mine kunder.